คดีที่ดิน-ทนายวายุ-ทนาย-พิษณุโลก-wayulaw-law-office-15

รับว่าความคดีที่ดิน

ทนายวายุ โชตยกุล
08-8828-9245

/

08-3226-5451
contact@wayulaw.com

กรณีพิพาทที่ดิน เป็นประเด็นทางกฎหมายที่พบบ่อยในประเทศไทยและจังหวัดพิษณุโลก กรณีเหล่านี้มักเกิดจากการอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินหรือการใช้ที่ดิน และอาจเกี่ยวข้องกับบุคคล ชุมชน หรือธุรกิจ การแก้ไขข้อพิพาทเหล่านี้อาจมีความซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ดิน รวมทั้งทักษะการเจรจาต่อรองและการฟ้องร้องคดี เนื่องจากที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีขอบเขตจำกัด การเดิมพันจึงมักจะสูง ทำให้เป็นเรื่องสำคัญที่จะมีทีมกฎหมายที่มีความรู้และมีประสบการณ์อยู่ข้างคุณ

รับว่าความคดีที่ดิน

ความขัดแย้งเรื่องคดีที่ดินเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศไทยและจังหวัดพิษณุโลก บ่อยครั้งอาจส่งผลให้เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน สำนักงานกฎหมายและทนายความ วายุ โชตยกุลให้บริการว่าความความคดีที่ดิน เพื่อช่วยในการหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเหล่านี้และบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

ใช้บริการทนายคดีที่ดิน ทนายวายุ ดีอย่างไร?

ประการแรก เราให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการกับกรณีพิพาทคดีที่ดินทีมงานกฎหมายที่มีประสบการณ์ของเราสามารถทบทวนรายละเอียดของคดีและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะดำเนินการ เราสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุมข้อพิพาทที่ดินและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่กฎหมายเหล่านี้อาจนำมาใช้กับกรณีเฉพาะของพวกเขา เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจอย่างรอบคอบและเข้าใจผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของกรณีของพวกเขา

ประการที่สอง เราสามารถให้ความช่วยเหลือในการยื่นฟ้องหรือแก้ต่างคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดินได้ ทีมกฎหมายของเราสามารถเตรียมและยื่นเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นทั้งหมดและเป็นตัวแทนของลูกค้าในการพิจารณาคดีของศาล เรายังสามารถเจรจากับฝ่ายตรงข้ามเพื่อบรรลุข้อตกลงการตั้งถิ่นฐานนอกศาลหากเป็นไปได้ เป้าหมายของเราคือการบรรลุผลลัพธ์ที่ดที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา และปกป้องสิทธิของพวกเขาตลอดกระบวนการทางกฎหมาย

สุดท้าย เราสามารถให้บริการตรวจสอบเอกสารและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดินได้ ทั้งนี้รวมถึงการตรวจสอบชื่อที่ดิน, สัญญา, และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของและการใช้ที่ดิน. เราสามารถแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารเหล่านี้และเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการในกรณีที่มีการระบุปัญหา บริการของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงหลุมพรางทางกฎหมายและทำให้แน่ใจว่าสิทธิของพวกเขาได้รับการคุ้มครอง

สำนักงานกฎหมายวายุ ได้ให้บริการด้านกฎหมายที่ครอบคลุมเพื่อช่วยเหลือในทุกด้านของคดีพิพาทที่ดิน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและคำแนะนำไปจนถึงการเป็นตัวแทนทางกฎหมายในศาล เรามีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงโดยมุ่งเน้นไปที่ความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพ

รับว่าความคดีที่ดิน

 1. ให้คำแนะนำและคำแนะนำเกี่ยวกับกรณีพิพาทที่ดิน
  • วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ
  • พัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขข้อพิพาทและปกป้องสิทธิ์
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายและเป็นตัวแทนในการเจรจาหรือกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท
 2. การยื่นฟ้องคดีหรือการเสนอตัวแทนทางกฎหมายในคดีพิพาทที่ดิน
  • ร่างและยื่นเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดิน เช่น การร้องเรียน การเคลื่อนไหว และการอุทธรณ์
  • ตัวแทนลูกค้าในศาลหรือกระบวนการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดิน
  • เจรจาการตั้งถิ่นฐานในนามของลูกค้าและสนับสนุนผลประโยชน์ของพวกเขา
 3. การร่าง ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
  • ตรวจสอบสัญญา การกระทำ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
  • ร่างเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดิน เช่น สัญญาซื้อและสัญญาเช่า
  • ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของเอกสารและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา


ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

Experience and expertise

บริษัทกฎหมายที่มีความเข้าใจในกฎหมายอย่างลึกซึ้งและสามารถนำระบบกฎหมายที่ซับซ้อนไปใช้ได้ ทนาย พิษณุโลก มีความชำนาญ และพร้อมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ เช่น ศาลจังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ

ค้นหาแนวทางเฉพาะบุคคล เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Personalized approach

บริษัทกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับแนวทางเฉพาะบุคคล โดยใช้เวลาในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและจัดหาโซลูชั่นที่ดีที่สุด

ความละเอียดถี่ถ้วน ในทุกรายละเอียดของงาน

Thoroughness

ทนายวายุ เสนอทางแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและรอบคอบ ไม่ชนะเพียงหนึ่งเกมแต่ชนะทั้งกระดาน

ทนาย พิษณุโลก ทนายวายุ โชตยะกุล ทนายความคดีแพ่ง ทนายความคดีอาญา
ทนาย พิษณุโลก สำนักงานกฏหมายและทนายความ
ทนาย พิษณุโลก ทนายวายุ ที่ตั้งถนนไชยานุภาพ จังหวัด พิษณุโลก
สำนักงานกฎหมาย จังหวักพิษณุโลก
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ทนาย พิษณุโลก

ทนาย พิษณุโลก
และทั่วประเทศไทย

ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานกฎหมายและทนายความวายุ โชตยะกุล
349/83 ถนนไชยานุภาพ ซอย 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันและเวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 9:00 น. – 16:30 น.

รีวิว ทนายวายุ โชตยะกุล

 • คุณ โอ***
  ★★★★★

  ทนายวายุแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเป็นมืออาชีพ และความทุ่มเทอย่างมากตลอดคดีความ เขาสละเวลาเพื่อรับฟังข้อกังวล ให้คำแนะนำที่ชัดเจน และต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อสิทธิของลูกค้า

 • คุณ ชาน***
  ★★★★★

  ต้องบอกว่าพวกเขาทำได้เกินความคาดหมายทั้งหมด ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้นไปจนถึงการแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายของคดีของฉัน พวกเขาแสดงความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้และความใส่ใจในรายละเอียด ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ฉันมีความมั่นใจตลอดกระบวนการ

 • O&P Quality Trade
  ★★★★★

  สำนักงานกฎหมายได้เข้ามาช่วยเหลือในระหว่างสถานการณ์ทางกฎหมายที่ท้าทาย และทำให้รู้สึกขอบคุณอย่างมากสำหรับบริการที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ รับว่าความคดีครอบครัว กับทนายวายุตอนนี้
08-8828-9245

/

08-3226-5451
โปรดระวัง!

ขณะนี้มีมิจฉาชีพใช้ Line ปลอม อ้างเป็นทนายวายุ ใช้ชื่อ Account ว่า “ทนาย วายุ” และใช้ภาพของทนายวายุเป็น Profile เพื่อหลอกดึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาปรึกษา กรุณาอย่าหลงเชื่อ
สอบถามหรือปรึกษาข้อกฎหมาย
ได้ที่ 088-8289245, 083-2265451

หรือ ช่องทางการติดต่อหลักที่ Line Official เท่านั้น

This will close in 15 seconds